Skupinové lekcie "Pilates pre  zdravie_stroje" podľa aktuálneho rozvrhu

Vstupné na 1 lekciu 19 €
Kurzovné 10 lekcií, platnosť permanentky 3 mesiace _ cvičenie 1x týždenne 170 €
Kurzovné 10 lekcií, platnosť permanentky 2 mesiace_ cvičenie 2-3x týždenne 150 €
Lekcia = 55 min. Platnosť permanentky sa počíta od 1. lekcie. Permanentka je neprenosná.

Neúčasť na lekcii je nutné oznámiť min 24 hod vopred, inak sa lekcia započíta ako odcvičená, bez možnosti náhrady.

Vedenie štúdia má právo zrušiť lekciu, ak nebude dosiahnutý min počet cvičencov_2.

Uzavreté lekcie pre 2 - 4 osoby  "Pilates pre zdravie_REFORMER alebo podložka", "ZDRAVÝ CHRBÁT na podložkách", "ÁSANY zdravo na podložkách", "AJURJOGA"

Vstupné na 1 lekciu 50 €
Kurzovné 10 lekcií, platnosť permanentky 3 mesiace _ cvičenie 1x týždenne 475 €
Kurzovné 10 lekcií, platnosť permanentky 2 mesiace_ cvičenie 2-3x týždenne 450 €
Lekcia = 55 min. Platnosť permanentky sa počíta od 1. lekcie.

Zrušenie termínu pre uzavretú skupinu je nutné oznámiť min 12 hod vopred, inak sa lekcia započíta ako odcvičená, bez možnosti náhrady.

Individuálne cvičenie s fyzioterapeutkou

Vstupné na 1 lekciu 40 €
Kurzovné 10 lekcií, platnosť permanentky 3 mesiace 380 €
Lekcia = 55 min. Platnosť permanentky sa počíta od 1. lekcie. Permanentka je neprenosná.

Neúčasť na lekcii je nutné oznámiť min 12 hod vopred, inak sa lekcia započíta ako odcvičená, bez možnosti náhrady.

Rezervácie: rezervačný formulár, info@pilates-cvicenie.sk , zvicenikova@gmail.com, mobil 0910778870

Cenník platný od 3.6.2024. Zmena vyhradená.

 

Telefón

Napíšte nám

Socialní sítě

Kde sme

Prevádzka

Pilates pre zdravie
Beckovská 29
821 04 Bratislava
mobil: 0910 778 870, e-mail: info@pilates-cvicenie.sk


Poštová adresa:

BV&BV spol. s r.o.
Beckovská 29a
821 04 Bratislava
IČO : 35 939 761