Prihlasovanie a účasť na lekciách

Prihlasovanie

Rezervačné podmienky (skupinové lekcie,kurzy): Na základe našej aktuálnej ponuky kurzov cez rezervačný formulár pošlite Vašu prihlášku.

  1.  variant_Pravideľnosť : Rezervácia kurzu napr. pondelok na 18,30hod (3 mesačná permanentka) alebo utorok + štvrtok 18,00 hod (2 mesačná permanentka). V najskoršom možnom termíne Vám zašleme identifikačné údaje pre zrealizovanie platby bankovým prevodom. Až po zaplatení celej čiastky budete zaradení do kurzu. Počet cvičencov v kurze je limitovaný, takže ak nezrealizujete platbu do dohodnutého dátumu, Vaša rezervácia bude zrušená a termín bude ponúknutý ďalším záujemcom. Benefity : miesto na lekcii máte rezervované počas celej platnosti permanentky, odhlasujete cez mail alebo sms min 24 vopred_pokiaľ sa nemôžete lekcie zúčastniť, dostávate info o možnosti náhradnej lekcie, nemusíte sledovať obsadenosť, pred vyčerpaním permanentky alebo uplynutí jej platnosti dostanete informáciu.
  2. variant_Flexibilita : Zakúpenie 2 mesačnej alebo 3 mesačnej permanentky bez predbežnej rezervácie na konkrétny termín/y. V najskoršom možnom termíne Vám zašleme identifikačné údaje pre zrealizovanie platby bankovým prevodom. Počas trvania platnosti permanentky si min 24 vopred rezervujte miesto na lekcii podľa aktuálnej obsadenosti v rozvrhu zverejnenom na webe štúdia. Okrem výhody časovej flexibility však hrozí aj riziko, že nebudú dlhodobo voľné termíny, ktoré by Vám vyhovovali, nedostanete sa na lekciu v dosiahnutej úrovni, nestihnete si vyčerpať permanentku pred skončením jej platnosti, časté sledovanie obsadenosti na lekciách.
  3. variant_Bez viazanosti : V prípade voľnej kapacity podľa aktuálnej obsadenosti zverejneného rozvrhu sa môžete rozhodnúť aj pre jednorazový vstup. Min 24 hod vopred zašlete svoj dopyt cez sms 0910778870 alebo zvicenikova@gmail.com a zrealizujete úhradu na bankový účet štúdia podľa inštrukcií. Potvrdenie o uhradenom kurzovnom je vstupenkou na lekciu.

Rezervačné podmienky (uzavreté lekcie a individuálne cvičenie s fyzioterapeutkou): Cez rezervačný formulár pošlite svoj preferovaný termín pre konanie lekcie. Ak bude termín voľný, zašleme Vám identifikačné údaje pre zrealizovanie platby bankovým prevodom. Až po zaplatení celej čiastky bude termín rezervovaný. Termíny permanentky si môžete rezervovať vopred prípadne po dohode aj počas jej trvania do skončenia jej platnosti. Po dátume platnosti je permanentka neplatná.

Storno podmienky a poplatky

Pri stornovaní kurzu (vrátenie platby) Vám budeme účtovať :

  • 5% manipulačný poplatok pri odhlásení rezervovaného kurzu > 6 dní pred 1. predplatenou lekciou
  • 50% z ceny pri odhlásení rezervovaného kurzu 2 až 5 dní pred 1. plánovanou lekciou
  • 100% ceny pri odhlásení rezervovaného kurzu < 24 hod pre 1. plánovanou lekciou

Pri nahlásení náhradníka storno poplatky neúčtujeme.

Ostatné podmienky kurzov

Ak predpokladáte, že sa nezúčastníte na lekcii z akýchkoľvek dôvodov, informujte nás o tom nasledovným spôsobom:

najneskôr 24 hod (skupinové cvičenie) prípadne 12 hod (individuálna lekcia, uzavretá lekcia) vopred sms na 0910 778 870 alebo mailom zvicenikova@gmail.com

Neohlásená neúčasť ale aj neskoro odhlásená lekcia bude započítaná ako odcvičená. Riadne odhlásenú lekciu si nahradíte v dohodnutom termíne v trvaní platnosti permanentky.

Kurzovné zo žiadneho dôvodu nevraciame a ani nezapočítavame vynechané lekcie z predchádzajúcich kurzov. Permanentka Vás po termíne platnosti neoprávňuje k vstupu na lekcie.

Uhradením kurzovného potvrdzujete, že ste oboznámení s Obchodnými podmienkami Pilates pre zdravie a vyjadrujete súhlas s nimi. S platnosťou od 8.3.2024.

Telefón

Napíšte nám

Socialní sítě

Kde sme

Prevádzka

Pilates pre zdravie
Beckovská 29
821 04 Bratislava
mobil: 0910 778 870, e-mail: info@pilates-cvicenie.sk


Poštová adresa:

BV&BV spol. s r.o.
Beckovská 29a
821 04 Bratislava
IČO : 35 939 761