Základné zásady pilates

Zásada 1: Dýchanie

Správne dýchanie je dôležitou súčasťou pri budovaní vytrvalosti, pretože udržiava okysličený dýchací a kardiovaskulárny systém. Správne dýchanie pomáha pri vykonávaní náročných  pohybov. Riadite sa jednoduchým pravidlom: príprava na pohyb – vdych nosom, vykonávanie pohybu – výdych ústami. Pokiaľ si neosvojíte túto zásadu, aspoň jedno dôležité odporučenie;  nezadržiavajte dych - vždy sa snažte pravidelne dýchať.

Zásada 2: Centrum

„Powerhouse, Core“ – skupina vnútorných a vonkajších brušných svalov, dolnej časti chrbta a svaly panvového dna sú Vaše centrum. Posilňujete ho pri každom cvičení pilates. Všetky pohyby Vášho tela sú iniciované z centra tela.

Zásada č 3: Kontrola

Úplná pozornosť na detaily v cvičebných polohách a sekvenčné ovládanie všetkých pohybov a cvičení v pilates, kontrola dýchania. Znižuje sa tým riziko poranenia.

Zásada č 4: Koncentrácia

Koncentrácia je potrebná na dosiahnutie kvality pohybu. Sústredenie sa každý pohyb a zameranie sa na každý detail pohybu pomáha osvojiť si správne vykonanie jednotlivých cvikov a následne očakávaný účinok cvičenia na Váš organizmus.

Zásada 5: Presnosť

Zdôraznenie kvality nad kvantitou. Radšej menej opakovaní presných a starostlivo vykonávaných pohybov , ktoré vedú k lepším výsledkom.

Zásada 6: Plynulosť

Po zvládnutí vyššie uvedených zásad prirodzene plynulo prechádzate jednotlivými cvikmi, každý cvik plynulo nadväzuje na predchádzajúci, a tým sa stane cvičenie jednou ladnou choreografiou.

Zásada 7: Predstavivosť

Neoddeliteľnou súčasťou pilates je imaginácia. Pomáha hlavne pri osvojovaní si cvikov a správnom zapájaní svalových skupín do jednotlivých pohybov.

Zásada 8: Integrácia

Žiadne cvičenie nebude dostatočne efektívne, ak naučené pohyby, silu a koordináciu nebudeme schopní zapojiť_integrovať do bežných denných činností. Niekedy stačí uvedomiť si svoj postoj, napriamiť sa a zrazu uvidíte seba aj svoje okolie z inej perspektívy. Be happy! Do pilates!

Socialní sítě

Kde sme

Mobil:  0910 778 870

e-mail : info@pilates-cvicenie.sk


Poštová adresa:

BV&BV spol. s r.o.
Beckovská 29
821 04 Bratislava
IČO : 35 939 761