Ochrana a spracovanie osobných údajov, práva dotknutej osoby

Správca a rozsah osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoluje dotknutá osoba správcovi BV&BV spol. s r.o., Beckovská 29, 821 04 Bratislava, IČO: 35 939 761 (Ďalej len "Správca"), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

 • meno a priezvisko
 • e-mail
 • telefónne číslo

Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas so spracovaním vyššie uvedených údajov. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo zasláním listu na kontaktné údaje správcovskej spoločnosti. 

Meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom poskytnutí služieb osobe, ktorá údaje poskytla. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu neurčitú.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom.

 • Poskytovateľ webhostingu  WEDOS Internet, as,  Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Česká republika
 • Dodávatelia webových systémov a aplikácií.
 • SeBeS, s.r.o., Vietnamská 29, 821 04 Bratislava, IČO 35698331, DIČ 2020331742 IČ DPH SK2020331742, Účtovnícke a audítorské činnosti

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Socialní sítě

Kde sme

Mobil:  0910 778 870

e-mail : info@pilates-cvicenie.sk


Poštová adresa:

BV&BV spol. s r.o.
Beckovská 29
821 04 Bratislava
IČO : 35 939 761